Het begin is in zicht! Er kunnen weer examens voor het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen worden aangevraagd bij Het Oranje Kruis. Vanaf 15 juni 2020 zijn er weer examens mogelijk. De eindtermen blijven van kracht, maar de protocollen worden wel aangepast. Naar verwachting is hier uiterlijk 1 juni 2020 meer duidelijkheid over. Ik houd de updates goed in de gaten en houd je op de hoogte.